A+

www.soundcloud.com/apozitiv
humansofhanoi:

- Điều mà cô mong muốn nhất hiện tại là gì ạ?- Cô chỉ mong mỗi tháng thằng con trai cô gửi cho cô 1 triệu để không phải đi làm vất vả như này nữa.- Một triệu thì làm sao mà sống được ạ?- Ừ thì một triệu ở Hà Nội này thì chẳng làm được gì, nhưng ở quê cô đủ sống rồi. Tiền gạo, tiền rau mình không mất, tiền thịt thì mình già rồi mua ít nên cũng chẳng tốn mấy. Với cả bây giờ làm ăn khó lắm, ở Hà Nội người ta mở nhiều hàng tào phớ, những người hàng rong như cô biết bán cho ai bây giờ?- What do you want the most now?- I just want my son to send me 1 million a month so that I don’t need to work this hard anymore.- How can you get by on 1 million?- 1 million is far from enough in Hanoi but it does suffice in my hometown. No money is needed for rice and vegetables while meat should not be costly since I am old already. Plus it is really hard to earn a living now. In Hanoi people open more tofu shops, so to whom street vendors like me should sell?
tokyoform:

Tokyo 3276 on Flickr.
| www.tokyoform.com | facebook | prints | twitter | 500px |
kudou-kun:

■ by (shinya*)
nihon-daisuki:

A Sea of Umbreallas by lestaylorphoto on Flickr.
itadaki-ma:

Hisashi Eguchi

"A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So he loses touch with reality, and lives in a world of illusion."

novemberschopin:

torrential/rain (by Nazra Z.)
winterfellis:

Kenji Tam